Projekty

REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19”

Centrum Rehablitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi bierze udział w projekcie grantowym nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy...

czytaj dalej

Realizacja projektu grantowego „Łódzkie pomaga”

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług...

czytaj dalej
Skip to content