O Nas

Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, Dom Pomocy Społecznej w Łodzi mieści się przy ulicy Przybyszewskiego 255/267 w dzielnicy Widzew. Placówka rozpoczęła działalność 31.12.1981 roku. Powstała na bazie I domu pomocy społecznej- najstarszej placówki w Łodzi, istniejącej od końca II wojny światowej. W obecnej siedzibie funkcjonuje od 1986 roku. Ze względu na swoją wielkość jest nietypową tego typu placówką. W Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w 12 oddziałach przebywa 596 mieszkańców. Placówka jest domem pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Budynki mieszkalne pozbawione są barier architektonicznych, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

CRODPS w Łodzi działa w oparciu o bezpośrednią komunikację, swobodne wyrażanie poglądów. Szczególnie dbamy o podtrzymanie więzi rodzinnych a także o to aby, mieszkańcy nie żyli w izolacji od środowiska lokalnego.
O organizację życia i ochronę zdrowia mieszkańców troszczy się zespół opiekuńczo – terapeutyczny. W skład zespołu wchodzi lekarz, pielęgniarka, opiekunka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, rehabilitant, logopeda, psycholog. Jest to zespół zadaniowy, złożony z pracowników różnych działów, pracujący metodą indywidualnego przypadku, wspólnie rozwiązujący problemy podopiecznego.

Mieszkaniec, zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi, jest zorientowany w treści zaleceń Indywidualnego Planu Wsparcia, akceptuje go i współdziała w jego realizacji – pod kierunkiem tzw. Pracownika I-go kontaktu. Pracownik ten jest „opiekunem i koordynatorem” mieszkańca we wszystkich sprawach związanych z pobytem w Centrum.

Do dyspozycji mieszkańców Centrum jest biblioteka posiadająca w swoim zbiorze 6 tysięcy tytułów o różnorodnej tematyce, są to nowości bestsellery oraz tzw. „książki mówione” dla osób słabo widzących a także studio RTV, które umożliwia nadawanie własnych audycji radiowych, codziennego przeglądu prasy oraz transmisji imprez.

Mieszkańcom miłe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu proponują pracownicy terapii zajęciowej. W czterech pracowniach prowadzone są zajęcia będące przedłużeniem procesu rehabilitacji i zajęcia aktywizujące. Mieszkańcy wyjeżdżają również na wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, bywają w teatrze, kinie, ogrodzie botanicznym, muzeach itp. Latem mieszkańcy biorą udział w zajęciach plenerowych, takich jak ogniska z pieczeniem kiełbasek, pikniki.

Placówka dba również o zaspokojenie potrzeb religijnych mieszkańców. Na terenie Centrum znajduje się kaplica, gdzie codziennie kapelan odprawia Mszę Świętą w obrządku rzymsko- katolickim. Wyznawcy innych religii są dowożeni do ich świątyń a także mogą sprawować własne obrządki na terenie Centrum. Działająca w obecnym stanie placówka wrosła w środowisko lecznictwa i pomocy społecznej w Łodzi.

Skip to content