OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – USŁUGI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łódź od dnia 14 października 2020r. ZAMAWIAJĄCY : Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS...

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIEŃ DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW CRO W ŁODZI ul.PRZYBYSZEWSKIEGO 255/267”

Informacja dotycząca wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267. Więcej informacji w linku do...
Skip to content