Święta Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi Pani dr Krystyna Matysek składa wszystkim pracownikom i mieszkańcom placówki świąteczne życzenia:   Wigilijna Święta Noc, od opłatka...

Podziękowania

Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom za wsparcie ośrodka (m.in: w środki ochrony osobistej, środki czystości, całodzienne wyżywienie pracowników w zamkniętych oddziałach oraz słodycze)....

Realizacja projektu grantowego „Łódzkie pomaga”

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług...

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, Pani Krystyna Matysek podjęła decyzję o wstrzymaniu...
Skip to content