Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. O chodzących po kolędzie pisał już Mikołaj Rej. Wyraz „kolęda” oznacza pierwotnie pieśń noworoczną śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. Polska tradycja karze z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów C+M+B i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat czyli Chrystus Mieszkanie Błogosławi.

 

 

Skip to content