„Liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi – póki jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno. Tak mało czasu zostało. Za mało, za mało czasu żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na tę całą miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje” (Małgorzata Musierowicz, Sprężyna)

PODZIĘKOWANIE

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 19

W ŁODZI

Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi wraz z Mieszkańcami serdecznie dziękują dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi za przekazanie materiałów plastycznych dla potrzeb Terapii Zajęciowej.

Upływ czasu nie jest tylko zwykłym mechanizmem działania, a pamięć nie odnosi się tylko do przeszłości, do myślenia o czasie który minął i już nigdy nie powróci. Kiedy zatem kończy się przeszłość a zaczyna teraźniejszość ? To właśnie zmiany jakie zachodzą w płynnym przechodzeniu przez teraźniejszość, przyszłości w przeszłość wyznaczają „trwanie”. A poczucie kategorii „trwania” to istota naszego człowieczeństwa.

Dzięki Państwa właśnie zaangażowaniu w lawinę zwykłych gestów, bycia otwartym, dobrym, ludzkim to niesamowity skarb wiedzy empatii, życzliwości ale przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. Pamiętajmy, że dobro zawsze do nas powraca.

Życzymy Państwu dalszych sukcesów na polu zawodowym i prywatnym, a także w prawidłowym modelowaniu zachowań.

Skip to content