KOMUNIKAT DYREKTORA CRO DPS w ŁODZI

W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 wśród Mieszkańców CRO DPS w Łodzi, wprowadzam z dniem 20.12. br. ograniczenia dotyczące odwiedzin:

  1. Dopuszcza się w jednym czasie, odwiedziny jednej osoby, u jednego Mieszkańca.
  2. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym: dezynfekcja rąk, maseczka zakrywająca usta i nos, fartuch ochronny.
  3. Każda osoba odwiedzająca, wchodząca do budynku będzie poddana pomiarowi temperatury ciała.
  4. W trosce o dobro Mieszkańców, osoby z objawami infekcji układu oddechowego nie będą wpuszczane do budynku.
  5. Zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w wyznaczonych miejscach poza pokojem mieszkalnym (z wyjątkiem sytuacji, gdy Mieszkaniec jest osobą leżącą).
  6. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 min.

Proszę o przestrzeganie powyższych zasad w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Mieszkańców.

Skip to content