Szanowni Państwo,

poniżej w linkach zostaje umieszczona informacja dotycząca dostawy artykułów higieny osobistej dla mieszkańców CRO DPS w Łodzi.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą przetargu.

 

Linki:

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 SWZ Projekt umowy

Załacznik 3 SWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 3a SWZ Formularz cenowy

Załacznik 4 SWZ -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Załacznik 4a SWZ udostępnienie zasobów

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA NR 2

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content