Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

pielęgniarka/pielęgniarz

Wymiar czasu pracy:           1 etat – pełen wymiar czasu pracy, ¾ etatu, ½ etatu

(praca w systemie równoważnym 7-19, 19-7)

Rodzaj umowy:                     umowa o pracę na czas określony

(z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe: pielęgniarstwo,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • wykonywanie czynności medycznych na zalecenia lekarza,
 • rozkładanie i rozdawanie leków,
 • pomiar i kontrola parametrów życiowych,
 • obserwacja stanu zdrowia mieszkańców,

prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w placówce

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail:   sekretariat@crodps.pl   lub na adres

 1. Przybyszewskiego 255/267, Łódź 92-338

 

Rekrutacja będzie prowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Skip to content