Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, od dnia 08.03.2022r przywraca możliwość odwiedzin zgodnie z obowiązującą dotychczas procedurą

Skip to content