Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, od dnia 9.11.2021r przywraca możliwość odwiedzin zgodnie z obowiązującą dotychczas procedurą

Skip to content